Bli Familjehem

Hur blir man jour- och/eller familjehem?
Familjehemsersättning
Utbildning och handledning

Hur blir man jour- och/eller familjehem?

Hur blir man familjehem

Kraft Familjehem tar både emot nya och tidigare utredda familjehem. Vi får förfrågningar av mer komplicerad karaktär, det kan innebära tex, barn och ungdomar med dubbeldiagnoser. Vi söker nu fler familjehemsföräldrar som kan ta emot dessa prövande placeringar. Att vara familjehem innebär att öppna sitt hem för ett barn eller ungdom, ofta med en traumatisk bakgrund. Har du utrymmet och framförallt kärleken att ge ett barn eller en ungdom en trygg tillvaro i din familj? Då kan du passa som ett familjehem!

För närvarande rekryterar vi familjehem till vår familjehemsbank och tar emot både nya och tidigare utredda familjehem. Är du redan utredd av kommunen och/eller har erfarenhet av att jobba med barn och unga i utsatta situationer är det meriterande. Likaså om er familj har kunskap av funktionsvariationer, diagnoser inom NPF och annan problematik, såsom missbruk och kriminalitet.

För dig som inte är utredd och vill bli familjehem
Det finns en del krav och förutsättningar som måste uppfyllas innan du kan bli ett familjehem. Dessa krav försäkrar oss om att det tilldelade barnet eller ungdomen får en trygg miljö att vistas i, där personen kan växa som individ under ordnade omständigheter.

Ett eget rum
Oavsett om du bor i villa, lägenhet eller ute på landet så är det viktigt att den placerade har tillgång till ett eget rum, utan att någon i familjen exempelvis ska behöva flytta ut till vardagsrumssoffan. Du kan som ensamstående ansöka om att bli familjehem eller tillsammans med din partner. Har du egna barn är det bra om de är över 3 år gamla.

Din ålder
Vi föredrar att du är över 30 år men inte äldre än 65 år, även om dessa preferenser inte är ett krav. Det är viktigt att åldern på den som placeras matchar familjehemsföräldrarnas ålder för att placeringen ska bli så kompatibel som möjligt.

Nedan beskriver vi hur processen ser ut från början till slut för att hjälpa dig ta det första steget att bli familjehem. Processen ser nästan likadan ut för den som redan är utredd och kontaktar oss, den enda skillnaden är att ingen ny utredning påbörjas. 

Intresseanmälan
Börja med att göra en intresseanmälan till oss, antingen via vårt kontaktformulär på vår hemsida eller kontakta oss gärna på telefon. 

Inledande samtal och hembesök
Efter att du gjort en intresseanmälan till oss och vi haft ett inledande samtal är nästa steg att vi gör ett hembesök. Besöket syftar till att vi vill träffa er i ett personligt möte i ert hem för att lära känna er bättre och se er boendesituation. 

Vi lägger stor vikt vid matchning och att den som ska placeras får alla förutsättningar till en god vistelse i sitt familjehem, och därför är det viktigt att vi på Kraft Familjehem får en så bra inblick i ditt liv som möjligt, så vi kan göra en så bra matchning som möjligt. 

Det ger oss bättre underlag för att kunna placera en person hos er men även inför framtiden och nya placeringsförfrågningar. 

Om allt känns bra för er så går processen vidare med kontroller i register som:

 • Folkbokföringen,
 • Polisen,
 • Kronofogden,
 • Försäkringskassan,
 • Socialtjänsten.

Dessa registerutdrag behöver finnas på plats innan utredning kan starta. 

Boka tid för utredningstillfälle
När kontrollerna och intervjuerna är genomförda bokar vi in er för en första intervju med en extern utredare. Vi på Kraft familjehem tycker det är en självklarhet att inte utreda familjehem själva då vi inte vill hamna i någon form av jävsituation. 

Intervjumetoden som vi använder oss av är Kälvestensmetoden. Det är en intervjuform med stort forskningsunderlag och används vid utredning av jour, familjehem och adoptioner. Metoden syftar till att få en tydlig bild av hur familjedynamiken ser ut genom djupintervjuer. Det som sedan kommer fram under processen ligger till grund för beslut om familjens lämplighet och förmåga att ta emot ett placerat barn eller ungdom.

Den externa utredaren sammanställer sedan intervjumaterialet och beslutar om ett godkännande eller inte.   

Rätt att avsluta utredningen när som helst
Ni kan när som helst under processen välja att avsluta utredningen, precis som vi på Kraft familjehem har rätt att avsluta den. Skulle det inte kännas bra för er efter att utredningen är avslutad har ni all rätt att tacka nej till att bli familjehem. Det finns inget krav på att ta emot placeringar för att man blivit godkänd som familjehem.

När ni blivit godkänd som familjehem
När ni blivit godkänd som familjehem är det upp till oss på Kraft familjehem att hitta en lämplig matchning utifrån era önskemål, kunskap och erfarenhet. Vi på Kraft familjehem lägger stor vikt vid matchning mellan den som ska placeras och familjehem. När vi hittar en bra matchning kontaktar vi er. Ni har alltid rätt att tacka nej till den beskrivning som ges. Ni har alltid sista ordet! 

Tillgängliga 24/7
Vår jour har öppet dygnet runt och vi är alltid kontaktbara vid incidenter, frågor, eller funderingar. 

Vi ser fram emot att höra ifrån er!

Hur blir man familjehem

Kraft Familjehem tar både emot nya och tidigare utredda familjehem. Vi får förfrågningar av mer komplicerad karaktär, det kan innebära tex, barn och ungdomar med dubbeldiagnoser. Vi söker nu fler familjehemsföräldrar som kan ta emot dessa prövande placeringar. Att vara familjehem innebär att öppna sitt hem för ett barn eller ungdom, ofta med en traumatisk bakgrund. Har du utrymmet och framförallt kärleken att ge ett barn eller en ungdom en trygg tillvaro i din familj? Då kan du passa som ett familjehem!

För närvarande rekryterar vi familjehem till vår familjehemsbank och tar emot både nya och tidigare utredda familjehem. Är du redan utredd av kommunen och/eller har erfarenhet av att jobba med barn och unga i utsatta situationer är det meriterande. Likaså om er familj har kunskap av funktionsvariationer, diagnoser inom NPF och annan problematik, såsom missbruk och kriminalitet.

För dig som inte är utredd och vill bli familjehem
Det finns en del krav och förutsättningar som måste uppfyllas innan du kan bli ett familjehem. Dessa krav försäkrar oss om att det tilldelade barnet eller ungdomen får en trygg miljö att vistas i, där personen kan växa som individ under ordnade omständigheter.

Ett eget rum
Oavsett om du bor i villa, lägenhet eller ute på landet så är det viktigt att den placerade har tillgång till ett eget rum, utan att någon i familjen exempelvis ska behöva flytta ut till vardagsrumssoffan. Du kan som ensamstående ansöka om att bli familjehem eller tillsammans med din partner. Har du egna barn är det bra om de är över 3 år gamla.

Din ålder
Vi föredrar att du är över 30 år men inte äldre än 65 år, även om dessa preferenser inte är ett krav. Det är viktigt att åldern på den som placeras matchar familjehemsföräldrarnas ålder för att placeringen ska bli så kompatibel som möjligt.

Nedan beskriver vi hur processen ser ut från början till slut för att hjälpa dig ta det första steget att bli familjehem. Processen ser nästan likadan ut för den som redan är utredd och kontaktar oss, den enda skillnaden är att ingen ny utredning påbörjas. 

Intresseanmälan
Börja med att göra en intresseanmälan till oss, antingen via vårt kontaktformulär på vår hemsida eller kontakta oss gärna på telefon. 

Inledande samtal och hembesök
Efter att du gjort en intresseanmälan till oss och vi haft ett inledande samtal är nästa steg att vi gör ett hembesök. Besöket syftar till att vi vill träffa er i ett personligt möte i ert hem för att lära känna er bättre och se er boendesituation. 

Vi lägger stor vikt vid matchning och att den som ska placeras får alla förutsättningar till en god vistelse i sitt familjehem, och därför är det viktigt att vi på Kraft Familjehem får en så bra inblick i ditt liv som möjligt, så vi kan göra en så bra matchning som möjligt. 

Det ger oss bättre underlag för att kunna placera en person hos er men även inför framtiden och nya placeringsförfrågningar. 

Om allt känns bra för er så går processen vidare med kontroller i register som:

 • Folkbokföringen,
 • Polisen,
 • Kronofogden,
 • Försäkringskassan,
 • Socialtjänsten.

Dessa registerutdrag behöver finnas på plats innan utredning kan starta. 

Boka tid för utredningstillfälle
När kontrollerna och intervjuerna är genomförda bokar vi in er för en första intervju med en extern utredare. Vi på Kraft familjehem tycker det är en självklarhet att inte utreda familjehem själva då vi inte vill hamna i någon form av jävsituation. 

Intervjumetoden som vi använder oss av är Kälvestensmetoden. Det är en intervjuform med stort forskningsunderlag och används vid utredning av jour, familjehem och adoptioner. Metoden syftar till att få en tydlig bild av hur familjedynamiken ser ut genom djupintervjuer. Det som sedan kommer fram under processen ligger till grund för beslut om familjens lämplighet och förmåga att ta emot ett placerat barn eller ungdom.

Den externa utredaren sammanställer sedan intervjumaterialet och beslutar om ett godkännande eller inte.   

Rätt att avsluta utredningen när som helst
Ni kan när som helst under processen välja att avsluta utredningen, precis som vi på Kraft familjehem har rätt att avsluta den. Skulle det inte kännas bra för er efter att utredningen är avslutad har ni all rätt att tacka nej till att bli familjehem. Det finns inget krav på att ta emot placeringar för att man blivit godkänd som familjehem.

När ni blivit godkänd som familjehem
När ni blivit godkänd som familjehem är det upp till oss på Kraft familjehem att hitta en lämplig matchning utifrån era önskemål, kunskap och erfarenhet. Vi på Kraft familjehem lägger stor vikt vid matchning mellan den som ska placeras och familjehem. När vi hittar en bra matchning kontaktar vi er. Ni har alltid rätt att tacka nej till den beskrivning som ges. Ni har alltid sista ordet! 

Tillgängliga 24/7
Vår jour har öppet dygnet runt och vi är alltid kontaktbara vid incidenter, frågor, eller funderingar. 

Vi ser fram emot att höra ifrån er!

Familjehemsersättning

Familjehemsersättning

Familjehem Ersättning

Att vara familjehem innebär ett stort ansvar. Det innebär också att det för uppdraget som familjehem utgår en månatlig Arvode (lön) samt en omkostnadsersättning som ska täcka den placerades behov.

Arvodet som man får är skattepliktigt och är också sjukpennings- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte heller A-kassegrundande och innefattar inte någon semesterlön eller semestersättning.

Vi baserar vår ersättning på tanken att ett så krävande och viktigt arbete som att vara familjehem motiverar en hög ersättning, därför ger vi en högre ersättning än vad de flesta företag erbjuder.

Vill du ansöka om att bli familjehem eller vet du om en person som behöver hjälp? Är du sedan tidigare utredd som familjehem? Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt!

Hur mycket får man i ersättning som familjehem?
Beloppet som betalas ut handlar framför allt om storleken på uppdraget, svårighetsgraden, barnets ålder och varaktigheten.

Med detta sagt så bör pengarna vara sekundärt i sammanhanget. Att öppna sitt hem för ett barn eller ungdom ska i första hand inte handla om pengar, utan om att hjälpa den utsatte till en bättre tillvaro och ge goda förutsättningar. 

Framför allt genom att vara kärleksfull, lyhörd inför personens behov och att statuera och föregå med gott exempel. Den gemensamma nämnaren för familjehem är att personen ska känna trygghet och få en stabil tillvaro.

Allmänna rekommendationer enligt SKL
Sveriges kommuner & landsting ger varje år ut rekommendationer på ersättningar inom familjehemsvården. Kraft Familjehem ger ersättningar som oftast ligger över SKL:s rekommendationer –då våra placeringar är mer krävande och av komplex natur. Det betyder även att vi kräver mer från dig som familjehem än vad vissa andra företag gör. 

Allmänt om Familjehem Ersättning
Vi utvärderar ersättningen för varje uppdrag individuellt beroende på förutsättningarna och vad som krävs av familjehemmet. 

Saker att tänka på innan en placering
För att ge en så bra start på vistelsen som möjligt för personen som ska bo i ett familjehem så kan man behöva köpa hem vissa saker innan placeringen väl har ägt rum, till exempel leksaker, inredning, barnstolar m.m. Ta upp detta med din konsulent om vilka saker som kan behövas i förväg och vilken ersättning som du har rätt till.

Ersättning från A-kassa eller Försäkringskassan?
Du kan ha rätt till en viss sido-inkomst men det är väldigt viktigt att du kontaktar Försäkringskassan eller A-kassan innan placeringen har skett. I värsta fall kan det betraktas som bedrägeri ifall du skulle missa detta och i “bästa” fall kan du bli av med din ersättning. Så var noga med att kontakta Försäkringskassan eller A-kassan i god tid!

Tillfällig föräldrapenning (TFP)
Vid sjukdom av barn kan man ha rätt till tillfällig föräldrapenning via försäkringskassan, precis som biologiska föräldrar har över sina barn. Vid sådana händelser ska du kontakta Försäkringskassan.

Flerbarnstillägg
Flerbarnstillägg betalas för tillfället inte ut till familjehem eller jourhemsföräldrar.

Omvårdnadsbidrag
Idag har familjehem och jourhemsföräldrar inte rätt till omvårdnadsbidrag vid placering av barn som behöver särskild tillsyn. 

Merkostnadsersättning för barn
Särskilt förordnade vårdnadshavare har rätt till att ansöka om merkostnadsersättning. Merkostnader i det här fallet räknas exempelvis som barn med funktionsnedsättningar vars behov överstiger ett barn utan funktionsnedsättningar i samma ålder.

Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättningen varierar med ålder och svårighetsgrad på placeringen. Kraft familjehem följer SKL:s rekommendationer avseende omkostnadsersättningen. Du kan läsa mer om deras riktlinjer via länken.

Vill du bli ett familjehem?
Vill du bli ett familjehem för någon? Tveka inte på att höra av er via kontaktformuläret så återkopplar vi snart som möjligt!

Familjehemsersättning

Familjehem Ersättning

Att vara familjehem innebär ett stort ansvar. Det innebär också att det för uppdraget som familjehem utgår en månatlig Arvode (lön) samt en omkostnadsersättning som ska täcka den placerades behov.

Arvodet som man får är skattepliktigt och är också sjukpennings- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte heller A-kassegrundande och innefattar inte någon semesterlön eller semestersättning.

Vi baserar vår ersättning på tanken att ett så krävande och viktigt arbete som att vara familjehem motiverar en hög ersättning, därför ger vi en högre ersättning än vad de flesta företag erbjuder.

Vill du ansöka om att bli familjehem eller vet du om en person som behöver hjälp? Är du sedan tidigare utredd som familjehem? Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt!

Hur mycket får man i ersättning som familjehem?
Beloppet som betalas ut handlar framför allt om storleken på uppdraget, svårighetsgraden, barnets ålder och varaktigheten.

Med detta sagt så bör pengarna vara sekundärt i sammanhanget. Att öppna sitt hem för ett barn eller ungdom ska i första hand inte handla om pengar, utan om att hjälpa den utsatte till en bättre tillvaro och ge goda förutsättningar. 

Framför allt genom att vara kärleksfull, lyhörd inför personens behov och att statuera och föregå med gott exempel. Den gemensamma nämnaren för familjehem är att personen ska känna trygghet och få en stabil tillvaro.

Allmänna rekommendationer enligt SKL
Sveriges kommuner & landsting ger varje år ut rekommendationer på ersättningar inom familjehemsvården. Kraft Familjehem ger ersättningar som oftast ligger över SKL:s rekommendationer –då våra placeringar är mer krävande och av komplex natur. Det betyder även att vi kräver mer från dig som familjehem än vad vissa andra företag gör. 

Allmänt om Familjehem Ersättning
Vi utvärderar ersättningen för varje uppdrag individuellt beroende på förutsättningarna och vad som krävs av familjehemmet. 

Saker att tänka på innan en placering
För att ge en så bra start på vistelsen som möjligt för personen som ska bo i ett familjehem så kan man behöva köpa hem vissa saker innan placeringen väl har ägt rum, till exempel leksaker, inredning, barnstolar m.m. Ta upp detta med din konsulent om vilka saker som kan behövas i förväg och vilken ersättning som du har rätt till.

Ersättning från A-kassa eller Försäkringskassan?
Du kan ha rätt till en viss sido-inkomst men det är väldigt viktigt att du kontaktar Försäkringskassan eller A-kassan innan placeringen har skett. I värsta fall kan det betraktas som bedrägeri ifall du skulle missa detta och i “bästa” fall kan du bli av med din ersättning. Så var noga med att kontakta Försäkringskassan eller A-kassan i god tid!

Tillfällig föräldrapenning (TFP)
Vid sjukdom av barn kan man ha rätt till tillfällig föräldrapenning via försäkringskassan, precis som biologiska föräldrar har över sina barn. Vid sådana händelser ska du kontakta Försäkringskassan.

Flerbarnstillägg
Flerbarnstillägg betalas för tillfället inte ut till familjehem eller jourhemsföräldrar.

Omvårdnadsbidrag
Idag har familjehem och jourhemsföräldrar inte rätt till omvårdnadsbidrag vid placering av barn som behöver särskild tillsyn. 

Merkostnadsersättning för barn
Särskilt förordnade vårdnadshavare har rätt till att ansöka om merkostnadsersättning. Merkostnader i det här fallet räknas exempelvis som barn med funktionsnedsättningar vars behov överstiger ett barn utan funktionsnedsättningar i samma ålder.

Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättningen varierar med ålder och svårighetsgrad på placeringen. Kraft familjehem följer SKL:s rekommendationer avseende omkostnadsersättningen. Du kan läsa mer om deras riktlinjer via länken.

Vill du bli ett familjehem?
Vill du bli ett familjehem för någon? Tveka inte på att höra av er via kontaktformuläret så återkopplar vi snart som möjligt!

Utbildning och handledning

Utbildning och handledning

Vi ser kompetensutveckling och handledning av våra familjehem som en självklarhet. Vår ambition är att erbjuda kontinuerlig kompetenshöjande utbildningar/aktiviteter flera gånger om året, både för våra familjehem samt vår personal. Relevanta och engagerande utbildningar som ger ny kunskap, nya perspektiv och ny kraft att fortsätta arbetet som familjehem.

Att arbeta som familjehem innebär ett stort ansvar med stora utmaningar. Vi tror att det är till stor hjälp att gå relevanta utbildningar samt föreläsningar som kan inspirera och engagera familjehemmen till att bli ännu bättre på olika delar i deras arbete med barn och ungdomar.

De utbildningar och föreläsningar som familjehemmen erbjuds/blivit erbjudna att gå är bl.a:

 • Ett hem att växa i,
 • Workshop och fördjupning i familjehemsvård,
 • Föreläsning i sorgbearbetning,
 • Utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) av Rädda barnen,
 • Föreläsning av Maskrosbarn – Studie i hur barn och unga upplevt att vara placerad i familjehem,
 • Utbildningen ”Samtal med barn och ungdomar” av Petter Iwarsson, tidigare sakkunnig på BRIS,

Under året lyssnar vi dels in våra familjehem för att höra vad de har för önskemål om ämnen eller områden som de är intresserade av att lära sig mer om, dels diskuterar vi i personalgruppen vad vi ser för behov. Vi väljer sedan utbildning utifrån familjehemmens önskemål, relevans samt den problematik som vi anser att det finns behov av.

Utbildning och handledning

Vi ser kompetensutveckling och handledning av våra familjehem som en självklarhet. Vår ambition är att erbjuda kontinuerlig kompetenshöjande utbildningar/aktiviteter flera gånger om året, både för våra familjehem samt vår personal. Relevanta och engagerande utbildningar som ger ny kunskap, nya perspektiv och ny kraft att fortsätta arbetet som familjehem.

Att arbeta som familjehem innebär ett stort ansvar med stora utmaningar. Vi tror att det är till stor hjälp att gå relevanta utbildningar samt föreläsningar som kan inspirera och engagera familjehemmen till att bli ännu bättre på olika delar i deras arbete med barn och ungdomar.

De utbildningar och föreläsningar som familjehemmen erbjuds/blivit erbjudna att gå är bl.a:

 • Ett hem att växa i,
 • Workshop och fördjupning i familjehemsvård,
 • Föreläsning i sorgbearbetning,
 • Utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) av Rädda barnen,
 • Föreläsning av Maskrosbarn – Studie i hur barn och unga upplevt att vara placerad i familjehem,
 • Utbildningen ”Samtal med barn och ungdomar” av Petter Iwarsson, tidigare sakkunnig på BRIS,

Under året lyssnar vi dels in våra familjehem för att höra vad de har för önskemål om ämnen eller områden som de är intresserade av att lära sig mer om, dels diskuterar vi i personalgruppen vad vi ser för behov. Vi väljer sedan utbildning utifrån familjehemmens önskemål, relevans samt den problematik som vi anser att det finns behov av.

Vill du bli familjehem?