Omkring 100 barn står i kö för en plats på ett familjehem i Malmö. Nu ökar staden takten i jakten på nya hem.

Idag finns det 580 familjehem och jourhem i Malmö som tillsammans tar hand om cirka 900 barn.

Men det räcker inte.  Idag står omkring 100 barn i kö för att få en plats. Ett tungt skäl är att antalet barnfamiljer ökar i Malmö. Men det gör inte antalet familjehem. Dessutom ökar antalet orosanmälningar till socialförvaltningarna om barn som verkar fara illa på olika sätt.

Öka tillgången

Malmö stad har nu dragit igång ett projekt för att öka tillgången. Familjehemssekreterarna Roger Bauhn och Lena Kjellsson har fått ett nytt uppdrag: i tre år ska de arbeta för att få fler familjer att ställa upp som familjehem. Det är ett projekt som kommunen och Socialstyrelsen driver tillsammans – situationen är densamma i hela landet.

– Vi ska framför allt informera på olika sätt och i olika sammanhang, säger Roger Bauhn.

De barn som köar för en plats får stanna längre på jourhemmen som egentligen bara ska lösa akuta behov. Och därmed finns det risk för att jourhemmen blir fullbelagda och inte kan ta emot barn med akuta behov.

– I vissa fall gör vi om jourhemmen till familjehem – men då förlorar vi ett akut placeringsalternativ, säger Roger Bauhn.

Privata familjehem

Andra lösningar är att anlita privata familjehem, vilket Malmö stad gör allt oftare. Men då tillkommer ett ekonomiskt perspektiv.

Kostnaden per dygn i stadens egna jour- och familjehem är 749 kronor mot 1 932 i de privat drivna hemmen.

Den totala kostnaden för jour- och familjehem i Malmö var förra året 130 miljoner kronor.