– Utifrån ett placerat barns perspektiv samt gruppdiskussioner mellan familjehemmen.

av Iba Sevebjörk