Placera hos oss

Erik Östlund

Verksamhetschef/Föreståndare samt placeringsansvarig

Tel: 0708-48 42 52

Vilka kan vi ta emot
Fritidsaktiviteter och praktikplats
Effektiva videomöten
Klimatkompensation

24h jour – 010‑207 07 74

24h jour – 010‑207 07 74

Vilka kan vi ta emot

Vår breda erfarenhet ger oss möjligheten att ta oss an även de mest utmanande placeringarna. På så vis blir vi ett både bättre och mer kostnadseffektivt alternativ till institutioner och andra typer av placeringar. 

Detta bygger emellertid på att vi hittar en familj med rätt kompetens. Gemensamt för alla våra placeringar är ett noggrant och metodiskt arbete med matchning, så att vi alltid hittar en familj med rätt kompetens. ”Vi kompromissar aldrig med matchningen!” 

Bland våra familjehem finns kompetens för att arbeta med bland annat:

 • Psykisk ohälsa
 • Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
 • Hedersproblematik
 • Skyddsplaceringar
 • Förälder med barn
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Ungdomar i kriminalitet och missbruk

Vi arbetar individuellt och personligt, vilket gör att vi känner såväl våra barn och ungdomar som våra familjer mycket väl.

Våra konsulenter bygger egna relationer med ungdomarna. De finns tillhands dygnets alla timmar, året om och kan direkt uppmärksamma och åtgärda hinder som kan uppstå längs vägen. 

Vi erbjuder våra konsulenter och familjehem kompetenshöjande utbildningar/aktiviteter flera gånger om året. Vi anordnar även trivselträffar för våra familjehem där de träffar andra familjehem samt får handledning.

Vår breda erfarenhet ger oss möjligheten att ta oss an även de mest utmanande placeringarna. På så vis blir vi ett både bättre och mer kostnadseffektivt alternativ till institutioner och andra typer av placeringar. 

Detta bygger emellertid på att vi hittar en familj med rätt kompetens. Gemensamt för alla våra placeringar är ett noggrant och metodiskt arbete med matchning, så att vi alltid hittar en familj med rätt kompetens. ”Vi kompromissar aldrig med matchningen!” 

Bland våra familjehem finns kompetens för att arbeta med bland annat:

 • Psykisk ohälsa
 • Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
 • Hedersproblematik
 • Skyddsplaceringar
 • Förälder med barn
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Ungdomar i kriminalitet och missbruk

Vi arbetar individuellt och personligt, vilket gör att vi känner såväl våra barn och ungdomar som våra familjer mycket väl.

Våra konsulenter bygger egna relationer med ungdomarna. De finns tillhands dygnets alla timmar, året om och kan direkt uppmärksamma och åtgärda hinder som kan uppstå längs vägen. 

Vi erbjuder våra konsulenter och familjehem kompetenshöjande utbildningar/aktiviteter flera gånger om året. Vi anordnar även trivselträffar för våra familjehem där de träffar andra familjehem samt får handledning.

Fritidsaktiviteter och praktikplats

Vi ser hur viktigt det är för barn och ungdomar med en meningsfull fritid. Den utgör en avgörande del av den sociala utvecklingen och ger dessutom avlastning för familjehemmet. 

Vi har kontakt med exempelvis idrotts-, musik- och dansföreningar. Vi har också möjlighet att hjälpa ungdomarna med arbetslivsinriktade praktikplatser.

Kraft Familjehem präglas av snabbhet och ett minimum av byråkrati – vi hittar lösningar snarare än fokuserar på problem. Våra konsulenter är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, vilket ger en stor trygghet för såväl den placerade som för familjehemmet.

Fritidsaktiviteter och praktikplats

Vi ser hur viktigt det är för barn och ungdomar med en meningsfull fritid. Den utgör en avgörande del av den sociala utvecklingen och ger dessutom avlastning för familjehemmet.

Vi har kontakt med exempelvis idrotts-, musik- och dansföreningar. Vi har också möjlighet att hjälpa ungdomarna med arbetslivsinriktade praktikplatser.

Kraft Familjehem präglas av snabbhet och ett minimum av byråkrati – vi hittar lösningar snarare än fokuserar på problem. Våra konsulenter är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, vilket ger en stor trygghet för såväl den placerade som för familjehemmet.

Effektiva videomöten

Effektiva videomöten

Vi vet att det fysiska mötet mellan människor är bland det viktigaste i vårt arbete. Samtidigt vet vi att arbetssituationen för våra uppdragsgivare i kommunerna ofta är pressad – uppdragen är många och budgetramarna snäva.

Vi på Kraft Familjehem vill skapa förutsättningar att spara tid och i förlängning få de ekonomiska medlen att räcka längre för Socialtjänsten.

Därför erbjuder vi personliga möten även på distans – inte för att ersätta fysiska möten, utan som ett komplement vid akuta ärenden eller då beslut behöver fattas med kort varsel.

Vi tillhandahåller umgängeslokaler där våra barn och ungdomar kan befinna sig tillsammans med konsulenterna. Via ett enkelt klick på en länk kan handläggaren delta i ett krypterat och rättssäkert videosamtal och/eller följa umgänget med barnet/ungdomen från den aktuella Socialtjänsten. 

Vi tror att detta sätt bidrar till ett tidseffektivt arbetsklimat för våra uppdragsgivare. Dessutom sparar vi på miljön om vi kan undvika vissa flygresor eller köra en extra bil i anslutning till varje möte.

Effektiva videomöten

Vi vet att det fysiska mötet mellan människor är bland det viktigaste i vårt arbete. Samtidigt vet vi att arbetssituationen för våra uppdragsgivare i kommunerna ofta är pressad – uppdragen är många och budgetramarna snäva.

Vi på Kraft Familjehem vill skapa förutsättningar att spara tid och i förlängning få de ekonomiska medlen att räcka längre för Socialtjänsten.

Därför erbjuder vi personliga möten även på distans – inte för att ersätta fysiska möten, utan som ett komplement vid akuta ärenden eller då beslut behöver fattas med kort varsel.

Vi tillhandahåller umgängeslokaler där våra barn och ungdomar kan befinna sig tillsammans med konsulenterna. Via ett enkelt klick på en länk kan handläggaren delta i ett krypterat och rättssäkert videosamtal och/eller följa umgänget med barnet/ungdomen från den aktuella Socialtjänsten. 

Vi tror att detta sätt bidrar till ett tidseffektivt arbetsklimat för våra uppdragsgivare. Dessutom sparar vi på miljön om vi kan undvika vissa flygresor eller köra en extra bil i anslutning till varje möte.

Positiv påverkan genom klimatkompensation

Vi klimatkompenserar 200% för vår miljöpåverkan.

Precis som tiden och de ekonomiska medlen, är vårt jordklot en ändlig resurs.

Vi vill ta ansvar för en hållbar värld från alla aspekter.

För all den koldioxid vi släpper ut i vår dagliga verksamhet kompenserar vi – och vi gör det dubbelt upp!

Genom odling av elefantgräs (en speciell C4 planta) i samarbete med Skymining äter vår verksamhet bokstavligen koldioxid från atmosfären och gör att dessa kan ligga kvar i marken.

Satsningen är socialt ansvarstagande och bidrar dessutom till att reducera användningen av fossila bränslen, i första hand kol.

Istället för att enbart reglera vår påverkan har vi valt att kompensera det två gånger om och ge tillbaka mer än vi tar. Det tycker vi är viktigt – för nästa och nästa Generation.

Så fungerar det
Vi genomgår en årlig analys av verksamheten för att beräkna vårt klimatavtryck. Sedan dubblar vi den siffran och klimatkompenserar två gånger så mycket som vi påverkar. Enkelt va?

Vi klimatkompenserar 200% för vår miljöpåverkan.

Precis som tiden och de ekonomiska medlen, är vårt jordklot en ändlig resurs.

Vi vill ta ansvar för en hållbar värld från alla aspekter.

För all den koldioxid vi släpper ut i vår dagliga verksamhet kompenserar vi – och vi gör det dubbelt upp!

Genom odling av elefantgräs (en speciell C4 planta) i samarbete med Skymining äter vår verksamhet bokstavligen koldioxid från atmosfären och gör att dessa kan ligga kvar i marken.

Satsningen är socialt ansvarstagande och bidrar dessutom till att reducera användningen av fossila bränslen, i första hand kol.

Istället för att enbart reglera vår påverkan har vi valt att kompensera det två gånger om och ge tillbaka mer än vi tar. Det tycker vi är viktigt – för nästa och nästa Generation.

Så fungerar det
Vi genomgår en årlig analys av verksamheten för att beräkna vårt klimatavtryck. Sedan dubblar vi den siffran och klimatkompenserar två gånger så mycket som vi påverkar. Enkelt va?

Kontakta oss för placeringsråd och förfrågan.