Våra Familjehem

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av myndighet tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Det är således en modern term för vad som tidigare kallades fosterhem eller social bostad.

I Sverige regleras användningen av familjehem av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med kompletterande regler i socialtjänstförordningen (SFS 2001:937)

Det finns i Sverige två juridiska skäl till att barn placeras utom hemmet:

Det ena skälet är föräldrars bristande omsorg, till exempel i samband med föräldrars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet eller när föräldrarna avlidit eller på annat sätt saknas. 

Det andra skälet är den unges egna beteende, exempelvis om hen befinner sig i riskmiljöer etc. Placeringarna kan ske med vårdnadshavarens, och för barn från 15 år, samtycke enligt socialtjänstlagen eller utan samtycke enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av myndighet tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Det är således en modern term för vad som tidigare kallades fosterhem eller social bostad.

I Sverige regleras användningen av familjehem av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med kompletterande regler i socialtjänstförordningen (SFS 2001:937)

Det finns i Sverige två juridiska skäl till att barn placeras utom hemmet:

Det ena skälet är föräldrars bristande omsorg, till exempel i samband med föräldrars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet eller när föräldrarna avlidit eller på annat sätt saknas. 

Det andra skälet är den unges egna beteende, exempelvis om hen befinner sig i riskmiljöer etc. Placeringarna kan ske med vårdnadshavarens, och för barn från 15 år, samtycke enligt socialtjänstlagen eller utan samtycke enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Våra familjehem är alla konsulentstödda. Vi har:

Konsulentstött familjehem

Familj som får handledning och stöd från en familjehemskonsulent.

Förstärkt familjehem

Förstärkt familjehem tar hand om barn och unga med stora behov i en familj, ibland som ett val till institution. De förstärkta familjehemmen har lång erfarenhet av att vara familjehem eller av att arbeta professionellt med vård och behandling med barn och unga. En av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid och får stöd och handledning av familjehemskonsulent varje vecka.

Kraftigt förstärkt familjehem

Som förstärkt familjehem med tillägget att det är två vuxna med särskild kompetens hemma på heltid och där det finns stöd i form av avlastning och andra kompetenser i form av insatser som stöttar familjen.

Behandlingsfamilj

Familj med särskild kompetens inom specifikt område.

Konsulentstött Jourhem

Som konsulentstött familjehem där placeringen är begränsad i tid. Ibland kan jourhemmen även omvandlas till familjehem.

Konsulentstött familjehem

Familj som får handledning och stöd från en familjehemskonsulent.

Förstärkt familjehem

Förstärkt familjehem tar hand om barn och unga med stora behov i en familj, ibland som ett val till institution. De förstärkta familjehemmen har lång erfarenhet av att vara familjehem eller av att arbeta professionellt med vård och behandling med barn och unga. En av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid och får stöd och handledning av familjehemskonsulent varje vecka.

Kraftigt förstärkt familjehem

Som förstärkt familjehem med tillägget att det är två vuxna med särskild kompetens hemma på heltid och där det finns stöd i form av avlastning och andra kompetenser i form av insatser som stöttar familjen.

Behandlingsfamilj

Familj med särskild kompetens inom specifikt område.

Konsulentstött Jourhem

Som konsulentstött familjehem där placeringen är begränsad i tid. Ibland kan jourhemmen även omvandlas till familjehem.

Majoriteten av alla våra jour- och familjehem i verksamheten är förstärkta. Vi ställer särskilda krav på erfarenhet och kompetens i våra familjehem. Konsulenterna har hög tillgänglighet och vi erbjuder kvalificerad handledningen. Vi säkerställer kontinuerlig kompetensutveckling för såväl personal som familjehemmen.

Geografisk placering
Kraft Familjehem har ca: 70 familjehem över hela Sverige.

Majoriteten av alla våra jour- och familjehem i verksamheten är förstärkta. Vi ställer särskilda krav på erfarenhet och kompetens i våra familjehem. Konsulenterna har hög tillgänglighet och vi erbjuder kvalificerad handledningen. Vi säkerställer kontinuerlig kompetensutveckling för såväl personal som familjehemmen.

Geografisk placering
Kraft Familjehem har ca: 70 familjehem över hela Sverige.