Kraft Familjehem startades 2014 i syfte att kunna erbjuda kvalificerade jour- och familjehem som även kan ta emot barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. Den erfarenhet vi byggt upp under dessa år har gjort att vi kunnat bredda målgruppen till att omfatta barn och unga med svåra trauman, beroendeproblem eller annan social problematik. Våra jour och familjehem finns idag över hela Sverige, ofta är de förstärkta med minst en vuxen hemma på heltid.

Skräddarsydda lösningar för individuella behov

Vi är välkända för att skräddarsy lösningar åt socialtjänsten utifrån önskemål. Vi arbetar efter devisen att ingenting är omöjligt för att möta individens behov. Att skapa långsiktiga lösningar och en hållbar livssituation för individen är vår specialitet.

Engagemang och kompetens i samspel

Vi har engagerade konsulenter med lång erfarenhet av socialt arbete och med spetskompetens inom olika områden.
På Kraft Familjehem förstår vi vikten av ett välfungerande samarbete mellan familj och konsulent, och ser hur det skapar resultat för de placerade. Vi erbjuder också digitala utbildningar till våra familjehem, genom Kraft Akademi.

Hög närvaro och full tillgänglighet

Bland våra konsulenter finns beteendevetare, socionomer och socialpedagoger med lång erfarenhet av arbete med de mest utmanande placeringarna. Konsulenterna arbetar på ett personligt sätt och i nära
samspel med våra familjer.
Vårt arbete är förebyggande och proaktivt vilket gör att vi kan fånga upp eventuella problem som uppstår längs vägen i rätt tid.

Krafts konsulenter är tillgängliga 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Det medför trygghet både för våra familjer och för den placerade.

Matchning av både familj och konsulent

För att lyckas i arbetet med barn och unga som kan ha särskilt stora behov kompromissar vi aldrig med matchningen.
Vi lägger även stor vikt vid att matcha rätt konsulent till varje specifikt uppdrag. Våra familjer och konsulenter arbetar flexibelt och lösningsorienterat för att på bästa sätt hjälpa den unga att växa och utvecklas i en trygg och stabil miljö. När matchningen görs noggrant och utan kompromisser sker färre oplanerade avslut.
Familjerna erbjuds regelbunden fortbildning, senast i TMO (Traumamedveten omsorg).

Djup och bred kompetens i teamet

Vi har en legitimerad psykoterapeut knuten till verksamheten som förutom att handleda familjer vid extrema situationer också kan ta sig an ungdomar som är i behov av en samtalskontakt. Vi kan även erbjuda expertis i form av legitimerade psykologer och psykiatriker samt möjliggöra en snabb utredningsprocess vad gäller exempelvis NP-utredning.

Erik ÖstlundKontakt

Vill du komma i kontakt med oss för att veta mer eller har du en placeringsförfrågan?

Ring vår jourtelefon på 010-207 07 74 eller till verksamhetschef Erik Östlund på 070-848 42 52.