Vår personal

Erik Östlund

Verksamhetschef / Socionom

Tel: 0708-48 42 52
erik.ostlund@kraftfamiljehem.se

Therese Nilsson

Familjehemskonsulent / Beteendevetare

Tel: 0733-63 21 52
therese.nilsson@kraftfamiljehem.se

Mats Söderström

Utvecklingsansvarig / Grundare av Kraft Familjehem

Tel: 0732-62 62 00
mats.soderstrom@kraftfamiljehem.se

Iba Sevebjörk Kianersi

Familjehemskonsulent / Socialpedagog

Tel: 0709-30 26 55
Iba.sevebjork@kraftfamiljehem.se

Mikael Malmberg

Familjehemskonsulent / Socialpedagog

Tel: 0707-26 20 90
mikael.malmberg@kraftfamiljehem.se

Jerusalem Paulos

Familjehemskonsulent / Socialpedagog

Tel: 070-885 7827
jerusalem.paulos@kraftfamiljehem.se

Stefan Almgren

Familjehemsrekryterare

Verksamhetsutvecklare, Tidigare grundat Framsteget behandlingshem, F.d. ordinarie ledamot Socialnämnden Örebro. Beroendeterapeut, KBT-terapeut.

073-156 39 78
stefan.almgren@kraftfamiljehem.se

Vår styrelse

Stefan Almgren

Styrelseledamot

Verksamhetsutvecklare, Tidigare grundat Framsteget behandlingshem, F.d. ordinarie ledamot Socialnämnden Örebro. Beroendeterapeut, KBT-terapeut.

073-156 39 78
stefan.almgren@kraftfamiljehem.se

Melinda Jacobs

Styrelseledamot

Mångårig erfarenhet som familjehem, engagerad i familjehemsplacerade barn och ungas rättigheter, initierat och drivit en process som resulterat i flera lagförändringar som stärker familjehemsplacerades rätt till en trygg uppväxt.

Bill Engman

Styrelseledamot

Grundat och drivit VäxaEnheten. Mångårig erfarenhet som alkohol- och drogbehandlare.

Klas Karlqvist

Styrelseledamot

Entreprenör och medgrundare av bemanningsföretaget Sverek.