Vilka är vi?

Kraft Familjehem i Sverige AB har bedrivit verksamhet sedan 1997, tidigare under namnet Stöd och Resurs.

Företaget består av verksamhetsansvarig, föreståndare och flertalet konsulenter. 

Våra familjehemskonsulenter är beteendevetare, socionomer eller socialpedagoger med mångårig erfarenhet av:

 • arbete med familjehem,
 • stödboenden,
 • barn och ungdomar i olika livssituationer som t.ex. placeringar av barn/unga med neuropsykiatrisk problematik,
 • ungdomar i kriminalitet och missbruk,
 • skyddsplaceringar.

Vi har bland de mest hängivna, dedikerade och passionerade medarbetarna i branschen. Något som är och alltid har varit vårt unika signum.

Vi har god kunskap om barn och ungdomar som varit utsatta för vanvård, omsorgssvikt, övergrepp eller olika former av våld samt stor erfarenhet av att möta föräldrar i umgängessituationer där vi medverkar som en trygghet för barnet/ungdomen samtidigt som vi förhåller oss professionella gentemot föräldrar för att skapa en avspänd atmosfär i umgänget.

Vi har ett nära samarbete med externa psykoterapeuter.

Kraft Familjehem i Sverige AB har bedrivit verksamhet sedan 1997, tidigare under namnet Stöd och Resurs.

Företaget består av verksamhetsansvarig, föreståndare och flertalet konsulenter.

Våra familjehemskonsulenter är beteendevetare, socionomer eller socialpedagoger med mångårig erfarenhet av:

 • arbete med familjehem,
 • stödboenden,
 • barn och ungdomar i olika livssituationer som t.ex. placeringar av barn/unga med neuropsykiatrisk problematik,
 • ungdomar i kriminalitet och missbruk,
 • skyddsplaceringar.

Vi har bland de mest hängivna, dedikerade och passionerade medarbetarna i branschen. Något som är och alltid har varit vårt unika signum.

Vi har god kunskap om barn och ungdomar som varit utsatta för vanvård, omsorgssvikt, övergrepp eller olika former av våld samt stor erfarenhet av att möta föräldrar i umgängessituationer där vi medverkar som en trygghet för barnet/ungdomen samtidigt som vi förhåller oss professionella gentemot föräldrar för att skapa en avspänd atmosfär i umgänget.

Vi har ett nära samarbete med externa psykoterapeuter.

Våra medarbetare

Erik Östlund

Erik Östlund

Verksamhetschef/Föreståndare samt placeringsansvarig
Tel: 0708-48 42 52

Therese Nilsson

Therese Nilsson

Familjehemskonsulent
Beteendevetare
Tel: 0733-63 21 52

Mats Söderström

Mats Söderström

Utvecklingsansvarig
Tel: 0732-62 62 00

Iba Sevebjörk Kianersi

Iba Sevebjörk Kianersi

Familjehemskonsulent
Socialpedagog
Tel: 0709-30 26 55

Mikael Malmberg

Familjehemskonsulent
Socialpedagog
Tel: 0707-26 20 90

Jerusalem Paulos

Jerusalem Paulos

Familjehemskonsulent
Socialpedagog
Tel: 070-885 7827

Vår styrelse

Stefan Almgren

Stefan Almgren

Grundare av Framsteget Behandlingshem och f.d. ledamot i Socialnämnden i Örebro.

Bild saknas

Bill Engman

Grundat och drivit VäxaEnheten. Mångårig erfarenhet som alkohol- och drogbehandlare.

Melinda Jacobs

Melinda Jacobs

Mångårig erfarenhet som familjehem, engagerad i familjehemsplacerade barn och ungas rättigheter, initierat och drivit en process som resulterat i flera lagförändringar som stärker familjehemsplacerades rätt till en trygg uppväxt.

Bild saknas

Klas Karlqvist

Entreprenör och medgrundare av bemanningsföretaget Sverek.

Mats Söderström

Mats Söderström

Grundare av Kraft Familjehem. Har tidigare engagerat sig för familjehemsplacerade inom ramen för Fryshuset.

Kompetensutveckling

Kraft familjehem har sedan start satsat på kompetensutbildning i personalgruppen. Utbildningar och föreläsningar väljs årligen, gemensamt i personalgruppen utifrån vad gruppen bedömt vara relevant och vilka de skulle ha nytta av i sina roller som familjehemskonsulenter. 

Vi utgår bland annat ifrån vilka placeringar vi har inom företaget, vilken problematik som vi behöver mer kunskap i och våra egna individuella intressen och önskemål. I år kommer en konsulent även att påbörja en grundläggande utbildning i psykoterapi.

Våra jour- och familjehem

Vi ställer särskilda krav på erfarenhet och kompetens på våra familjehem. Alla våra familjehem är utredda men vi utreder dem inte själva trotts att flertalet av våra konsulenter är Kälvestensutredare. Vi har valt att outsourca detta på externa aktörer för att säkerställa en objektiv bedömning.

Konsulenterna har hög tillgänglighet och vi erbjuder kvalificerad handledningen. Vi säkerställer en kontinuerlig kompetensutveckling för såväl personal som familjehemmen.

Vi har även ett externt men ändå väldigt nära samarbete med legitimerad psykoterapeut som arbetar med KBT, EMDR, individuell psykoterapi, par terapi, familjeterapi, klinisk hypnos. Dennes specialitet är traumabehandling av barn & ungdomar och arbetsuppgifter i företaget är:

 • För våra konsulenter
  – 
  Kontinuerlig grupphandledning
  – Tillgänglig för dagliga råd/handledning vid “svårare” situationer.
 • För våra familjer
  – Individuell handledning, antingen på mottagningen eller på plats i jour-eller familjehemmet, 
 • För barnet/ungdomen
  – Traumabehandling
  – Samtalsterapi
Mer om våra familjehem kan du läsa här
Vision

Kraft familjehems vision är att barn och ungdomar ska få möjlighet till en bättre framtid genom placeringar i erfarna och stabila familjehem.

Verksamhetsidé och verksamhetsmål

Varje ung människa har rätt att få växa sig stark och självständig under beskydd av kärleksfulla och trofasta vuxna. Känslan av att tillhöra en familj kan då vara en förutsättning.

Kraft Familjehems idé och mål är att hjälpa socialtjänsten att hitta erfarna, stabila och trygga familjehem dit barn och ungdomar kan matchas mot. Vi strävar efter att ge varje placerat barn och ungdom en meningsfull tillvaro och förbättrad situation.

Värdegrund

Kraft familjehems värdegrund grundar sig i alla människors lika värde, det bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet, delaktighet, engagemang och flexibilitet. Kraft familjehem arbetar för att skapa förutsättningar för att varje barn och ungdom ska få en meningsfull tillvaro med kärleksfulla och trygga vuxna omkring sig.

Kvalitetsarbete

Verksamheten har dokumenterat ett kvalitetsledningssystem enligt SOFSFS 2011:9.

Vår kvalitetspolicy och våra kvalitetsmål fungerar som en övergripande styrning för vårt kvalitetsarbete.

Våra två huvudprocesser handlar dels om med att identifiera, utreda och förmedla jour- och familjehem, dels om att handleda, utbilda och stödja familjerna i uppdragen.

Vår dokumentation av i huvudsak beställning, insats och uppföljning sker i vårt journalsystem (infosoc) som även fungerar som ett stöd för vårt kvalitetsarbete. Vi har rutiner för att säkerställa att dokumentationen bedrivs på ett korrekt sätt. Vi bedriver egenkontroll genom att löpande säkerställa att allt är väl dokumenterat.

Vi analyserar alla avvikelser, klagomål eller synpunkter och vidtar åtgärder dels för att komma till rätta med eventuella problem kopplade till det enskilda ärendet, dels för att förebygga att liknande händelser sker igen.

En väsentlig del av vårt kvalitetsarbete utgörs av regelbundna riskbedömningar, särskilt då många av de som är placerade har en problematik som innebär en hög risk för sammanbrott och/eller allvarliga händelser. Vi har rutiner för anmälan enligt Lex-Sarah.

I vår kvalitetsberättelse sammanfattar vi det gångna året och planerar för utvecklingsarbetet nästkommande år.

Vi månar om samverkan med våra uppdragsgivare varför vi lägger stor vikt vid att uppdragsgivaren kontinuerligt hålls informerad om hur insatsen fortlöper.

Vi strävar alltid efter en öppen och rak dialog med uppdragsgivaren och en tydlighet kring ansvarsfördelningen mellan oss och uppdragsgivaren.

Integritetspolicy

finns att ladda hem här.

Kompetensutveckling

Kraft familjehem har sedan start satsat på kompetensutbildning i personalgruppen. Utbildningar och föreläsningar väljs årligen, gemensamt i personalgruppen utifrån vad gruppen bedömt vara relevant och vilka de skulle ha nytta av i sina roller som familjehemskonsulenter.

Vi utgår bland annat ifrån vilka placeringar vi har inom företaget, vilken problematik som vi behöver mer kunskap i och våra egna individuella intressen och önskemål. I år kommer en konsulent även att påbörja en grundläggande utbildning i psykoterapi.

Våra jour- och familjehem

Vi ställer särskilda krav på erfarenhet och kompetens på våra familjehem. Alla våra familjehem är utredda men vi utreder dem inte själva trotts att flertalet av våra konsulenter är Kälvestensutredare. Vi har valt att outsourca detta på externa aktörer för att säkerställa en objektiv bedömning.

Konsulenterna har hög tillgänglighet och vi erbjuder kvalificerad handledningen. Vi säkerställer en kontinuerlig kompetensutveckling för såväl personal som familjehemmen.

Vi har även ett externt men ändå väldigt nära samarbete med legitimerad psykoterapeut som arbetar med KBT, EMDR, individuell psykoterapi, par terapi, familjeterapi, klinisk hypnos. Dennes specialitet är traumabehandling av barn & ungdomar och arbetsuppgifter i företaget är:

 • För våra konsulenter
  – 
  Kontinuerlig grupphandledning
  – Tillgänglig för dagliga råd/handledning vid “svårare” situationer.
 • För våra familjer
  – Individuell handledning, antingen på mottagningen eller på plats i jour-eller familjehemmet,
 • För barnet/ungdomen
  – Traumabehandling
  – Samtalsterapi
Mer om våra familjehem kan du läsa här
Vision

Kraft familjehems vision är att barn och ungdomar ska få möjlighet till en bättre framtid genom placeringar i erfarna och stabila familjehem.

Verksamhetsidé och verksamhetsmål

Varje ung människa har rätt att få växa sig stark och självständig under beskydd av kärleksfulla och trofasta vuxna. Känslan av att tillhöra en familj kan då vara en förutsättning.

Kraft Familjehems idé och mål är att hjälpa socialtjänsten att hitta erfarna, stabila och trygga familjehem dit barn och ungdomar kan matchas mot. Vi strävar efter att ge varje placerat barn och ungdom en meningsfull tillvaro och förbättrad situation.

Värdegrund

Kraft familjehems värdegrund grundar sig i alla människors lika värde, det bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet, delaktighet, engagemang och flexibilitet. Kraft familjehem arbetar för att skapa förutsättningar för att varje barn och ungdom ska få en meningsfull tillvaro med kärleksfulla och trygga vuxna omkring sig.

Kvalitetsarbete

Verksamheten har dokumenterat ett kvalitetsledningssystem enligt SOFSFS 2011:9.

Vår kvalitetspolicy och våra kvalitetsmål fungerar som en övergripande styrning för vårt kvalitetsarbete.

Våra två huvudprocesser handlar dels om med att identifiera, utreda och förmedla jour- och familjehem, dels om att handleda, utbilda och stödja familjerna i uppdragen.

Vår dokumentation av i huvudsak beställning, insats och uppföljning sker i vårt journalsystem (infosoc) som även fungerar som ett stöd för vårt kvalitetsarbete. Vi har rutiner för att säkerställa att dokumentationen bedrivs på ett korrekt sätt. Vi bedriver egenkontroll genom att löpande säkerställa att allt är väl dokumenterat.

Vi analyserar alla avvikelser, klagomål eller synpunkter och vidtar åtgärder dels för att komma till rätta med eventuella problem kopplade till det enskilda ärendet, dels för att förebygga att liknande händelser sker igen.

En väsentlig del av vårt kvalitetsarbete utgörs av regelbundna riskbedömningar, särskilt då många av de som är placerade har en problematik som innebär en hög risk för sammanbrott och/eller allvarliga händelser. Vi har rutiner för anmälan enligt Lex-Sarah.

I vår kvalitetsberättelse sammanfattar vi det gångna året och planerar för utvecklingsarbetet nästkommande år.

Vi månar om samverkan med våra uppdragsgivare varför vi lägger stor vikt vid att uppdragsgivaren kontinuerligt hålls informerad om hur insatsen fortlöper.

Vi strävar alltid efter en öppen och rak dialog med uppdragsgivaren och en tydlighet kring ansvarsfördelningen mellan oss och uppdragsgivaren.

Integritetspolicy

finns att ladda hem här.